Vyberte stránku
D48 Rybí-MÚK Rychaltice

D48 Rybí-MÚK Rychaltice

projektový manager:Jakub Březina, MBA Stavba dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice řeší rekonstrukci stávající silnice I /48, která byla vybudována jako směrově nedělený čtyřpruh, na komunikaci směrově rozdělenou. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice v kategorii...
I/58 Příbor-Skotnice

I/58 Příbor-Skotnice

projektový manager:Jakub Březina, MBA  Předmětná stavba spolu s navazující akcí Silnice I/58 Mošnov – obchvat tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D1 s dálnicí D48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovice, Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a...
D3 0309/I Bošilec-Ševětín

D3 0309/I Bošilec-Ševětín

projektový manager:Jakub Březina, MBA  Projekt řeší výstavbu dálnice D3 od hranic okresů Tábor a České Budějovice po MÚK Ševětín jako náhradu za stávající silnici I/3, která již nedostačuje potřebám provozu. Stavba je jednou ze souboru staveb dálnice D3 v Jihočeském...
II/351 Třebíč oprava mostů

II/351 Třebíč oprava mostů

projektový manager:Jakub Březina, MBA  Použité řešení protihlukové stěny – hliníkové panely s výplní akustické vaty. Nové ocelové sloupy, panely a zábradlí. Lokalita u Třebíčské...
I/II Ostrava – Prodloužená Rudná, úprava stávající PHS

I/II Ostrava – Prodloužená Rudná, úprava stávající PHS

projektový manager:Jakub Březina, MBA doba realizace: 07/2019-08/2019 objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Použité řešení na uvedené stavbě, je rekonstrukce stávající protihlukové stěny, z odrazivé na pohltivou. Děti z výtvarného oboru ZUŠ v Ostravě-Porubě...