Vyberte stránku

projektový manager:
Jakub Březina, MBA

Předmětem stavby je pokračování silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Ve směru od Opavy stavba navazuje na čtyřpruhový úsek sil. I/11 Mokré Lazce, a to přibližně v prostoru křižovatky silnice III/46615 do Krásného Pole ze stávající I/11.

Realizace silnice I/11 byla vyvolána zcela nevyhovující situací průjezdu tranzitní a lokální dopravy západní částí města Ostravy, ulicí 17. listopadu a Opavskou ulicí. Zde je stávající dopravní infrastruktura kapacitně vyčerpávána, přičemž k odvedení dopravy z města je nutno vybudovat relativně krátký úsek komunikace. Dále je zcela nevyhovující zatížení obyvatel a přilehlého vybavení (nemocnice) podél průtahu silnice I/11 nadměrným hlukem a exhalacemi.