Vyberte stránku

Projektový manager
Jakub Březina, MBA

Projekt se zabýval rekonstrukcí nevyhovující dřevěné stěny ve SDP. Stěna již byla za hranicí životnosti a neplnila svoji funkci. Navíc vypadávají dřevěné latě, ohrožovali projíždějící vozidla.

Stěna byla nahrazena novými protihlukovými panely, s absorbérem z recyklovaného pryžového granulátu.