Vyberte stránku

Projektový manager
Jakub Březina, MBA

Trasa přeložky silnice I/62 je zrealizována v souladu s územním plánem města Děčína. Celá stavba se nachází v jeho intravilánu, v katastrálním území Podmokly a na území CHKO České středohoří, na niž navazuje CHKO Labské pískovce. Jedná se o výstavbu nového úseku směrově nerozdělené dvoupruhové komunikace v kategorii MS2 13/13/50 s napojením v začátku úseku na stávající dvoupruhovou silnici I/62 směrem na Ústí nad Labem, v konci úseku s napojením na čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/13, respektive I/62, na most přes Labe směrem na Liberec, Hřensko a Českou Lípu.

Most přes Labe na průtahu silnice I/13 v Děčíně, s větvemi umožňujícími vyvedení dopravy mimo centrum města ve směru na Liberec (silnice I/13) a na Českou Lípu (silnice II/262), byl vybudován již v minulých desetiletích.