Vyberte stránku

projektový manager:
Jakub Březina, MBA

doba realizace: 07/2019-08/2019

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Použité řešení na uvedené stavbě, je rekonstrukce stávající protihlukové stěny, z odrazivé na pohltivou.

Děti z výtvarného oboru ZUŠ v Ostravě-Porubě vytvořily návrhy na grafické zpracování protihlukové stěny noba digi. Cílem bylo, aby se vítězný návrh podařilo realizovat na skutečné stavbě.

Stěna ale nenabízí jen zajímavý design, je i ekologická, protože je částečně vyrobena z pryžového recyklátu. Na 195 m2 protihlukové stěny v prodloužené Rudné byl použit ekvivalent 780 pneumatik osobního automobilu. Tento způsob recyklace pneumatik tedy vrací nepotřebné pneumatiky v jiné podobě opět na silnici.

Použité řešení představuje možnost renovovat staré, nevyhovující stěny pomocí panelů z pryžového recyklátu, které lze ukotvit na jakýkoliv původní materiál. Stěna tak získá jak lepší vzhled, tak výborné technické vlastnosti. Jde především o neprůzvučnost a pohltivost hluku, která na prodloužené Rudné stoupla z odrazivých panelů na pohltivé kat. A3.

Stěna je odolná a nenáročná na montáž.